תגית: שיתוף

פורסם מכרז לתכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה

המכרז כולל ביצע תהליכי שיתוף מקוונים וכלים מקוונים אשר נועדו לשיפור עבודת הממשלה עם ומול הציבור, ובנהם שולחנות עגולים וירטואלים, ניהול רעיונות, הפצת מידע לרשתות חברתיות, בירור והאזנה לדעות ועמדות ועוד.

פרסום המכרז: http://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=564590