ארכיון חודשי: יולי 2012

Agile vs Waterfall: Right vs Left Brain ?

מאמר מעניין אודות שיטת ניהול Agile מול שיטה מסורתית של "מזרקה" (waterfall)

Caminao's Ways

Preamble

All too often when the agile project model is discussed, the debate turns into a religious war with waterfall as the villain. But asking which project model will bring salvation will only bring attrition, because the question is not which is the best but when it is the best. It's like asking if a hammer is a better tool than a sickle !

Instead, one should first try to understand how they stand apart, and deduce from that what they are best for; the comparison between the left and right sides of the brain may provide a good starting point.

B2C: Balancing Brain Capacities

If it is (still) impossible to know what people think, it is possible to know where their thinking is rooted in brains, and the answer is unequivocal:

  • The left side of the brain is analytical; faced with a problem, it looks for parts and process…

View original post 642 מילים נוספות

המטה לבטחון לאומי פרסם מכרז להקמת אתר אינטרנט

המטה לבטחון לאומי פרסם מכרז להקמת אתר אינטרנט על בסיס תשתית GovX. לפרטים ראו כאן.